top of page

Yasal Sözleşme

KURYE HİZMETİ TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

KURYE HİZMETİ ALAN KİŞİ/KURULUŞ

Telefon:  .........                                               Faks: .........
Vergi Dairesi:                                                  Vergi Numarası:

(Buradan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır)


ÖZGÜR KANDEMİR - Hendekjet 

Cumhuriyet mahallesi Rehber caddesi No:40/6 Bahçelievler / İstanbul
Vergi Dairesi: Kocasinan                         Vergi Numarası: 30893270204

(Buradan sonra “Hendekjet ” olarak anılacaktır)

Sözleşmede, buradan sonra Müşteri ile Hendekjet birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

2.  SÖZLEŞME KONUSU

İş bu sözleşme şartları dairesinde, Müşteri’nin ihtiyacı olan İstanbul il sınırları içerisindeki motorlu kurye hizmetleri ile yine Müşteri’nin talep etmesi durumunda gün içerisinde koli, paket, ürün ve benzeri motosiklet ile taşınamayacak büyüklükteki gönderilerini Araçlı Kurye ile Hendekjet tarafından taşınmasıdır.

 

3.  TAŞIMA ESASLARI

3.1. Hendekjet hafta içi 08.30 ile 17.00 saatleri ile Cumartesi günleri 09.00-12.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

3.2. Müşteri, belirtilen saatler içerisinde talepte bulunarak mesai saatleri haricinde kurye gönderisi de yapabilir. 

3.3. Müşteri taleplerini Hendekjet'in 0 542 119 10 11 numaralı hattı veya  www.hendekjet.com internet sitesinde online işlemler sayfası vasıtası ile de gerçekleştirebilecektir. Müşteri online işlemler sayfasından sipariş verebilmenin yanında almış olduğu hizmetlerin raporlarını görebilecek, teslim edilmemiş gönderilerini takip edebilecektir.

3.4. Müşteri nakit ve hamiline yazılı kıymetli evraklar, kanunen yasaklanmış ve izne tabi maddeler, mücevherat, etrafına zarar verici bozulabilir, kokan, parlayıcı,patlayıcı, zehirli maddeleri Hendekjet’e taşıttıramaz. 

3.5. Taşınan eşyanın yasal olmaması halinde her türlü cezai, hukuki, mali ve idari sorumluluk Müşteri’ye ait olup, bu konuda Hendekjet’in zarar görmesi halinde Müşteri Hendekjet'in maddi manevi bütün zararlarını tazmin edeceğini kabul eder.

 3.6. Ağzı tam kapatılmamış, ambalajlama hatası veya gönderinin özelliği nedeniyle oluşabilecek zararlar ile üçüncü kişilerinde zararı dahil olmak üzere doğabilecek zarardan Müşteri sorumludur.

3.7. Müşteri göndereceği paket, zarf veya materyali taşımaya uygun şekilde ve yağışlı havalarda ıslanmayacak şekilde paketleyerek üzerine göndereceği açık adresi, teslim edilecek kişinin İsim Soyad ve telefon numarasını yazmalıdır. 

3.8. Taraflar, işbu Sözleşme konusunun gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın ve birbirlerinin önceden yazılı onayını almaksızın kendisinin, varsa iştiraklerinin ve bunların temsilcilerinin İşbu Sözleşme’nin ifası esnasında ve ifasıyla ilgili olarak edindiği/edineceği gizli bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın birbirleri ile ilgili edindiği ticari sırlar başta olmak üzere gizli bilgileri ilan etmeyeceğini, üçüncü kişilere herhangi bir biçimde açıklamayacağını veya üçüncü kişilerin erişimine izin vermeyeceğini, bunları büyük bir gizlilik içinde koruyacağını, yazılı veya görsel basında herhangi bir şekilde yayınlatmayacağını ve ifşa etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler

 

4.  TAŞIMA SÜRELERİ, FİYATLAR, GÖNDERİ İPTALLERİ

4.1  Hendekjet, Müşteri’ye www.hendekjet.com sitesi üzerindeki fiyatlar ve süreler dahilin de Kurye Hizmetlerini ve Arabalı Taşıma hizmetlerini verecektir.

4.2  Olağan üstü  haller, mücbir sebepler ile yağmur, kar gibi motosiklet kullanımın zorlaştığı hava koşullarında teslimat sürelerinde değişkenlik görülebilir.

4.3  Gönderilerin belirtilen süreler dahilinde teslim edilebilmesi için gönderilecek şeyin  yukarıda taşıma esaslarında belirtilen şekilde hazırlandıktan sonra  kurye siparişinin Hendekjet'e iletilmesi gerekmektedir.

4.4  Müşteri, Kurye siparişi verme saatinden itibaren kuryenin gönderi alımı için adrese yönlendirildiği ilk 10 dakika içerisinde yapacağı gönderiyi iptal etmek isterse kurye siparişi iptal ücreti yansıtılmaz. İlk 10 dakikadan sonraki kurye sipariş iptallerinde uğrama ücreti talep edilir.

4.5   Kurye gönderisi iptal ücreti, gönderi taşıma ücretinin % 50’si kadardır.

4.6  Kurye gönderisi müşteriden teslim alındıktan sonra kurye teslimat adresine hareket halinde iken iptal edilmek istenirse, kurye müşteriye dönüş yapacak ve gönderi ücreti kadar dönüş ücreti talep edilecektir.
 

5.  SORUMLULUK

Motosikletlerle gerçekleştirilmekte olan taşıma işleri, oluşabilecek risklere karşı aşağıdaki kapsam dahilinde gerçekleştirilecek olup Müşteri başkaca tazmin talebinde bulunmayacağını kabul etmiş sayılır. 

5.1.  Normal kurye hizmetinde taşıma ücreti tutarının beş katına kadar, Ekspres ve diğer kurye hizmetlerinde ise 500 TL'ye kadar zararlar taşıma sorumluluğu kapsamında karşılanır.

5.2. Daha yüksek kıymet ihtiva eden gönderiler sigortalı olarak  taşıtılmaları durumunda taşıma sorumluluğu geçerli olmaktadır. Bu gönderiler VİP olarak taşınmaktadır.

5.3. Kırılacak,bozulacak, hasar görebilecek şekildeki ürünlerin Müşteri tarafından hasar görmeleri engellenecek şekilde paketlenerek kuryeye teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tür gönderiler Ekspres olarak taşınmaktadır.

5.6.  Gıda ve şekli bozulabilecek özellikteki ürünler tazmin kapsamı dışındadır.

 6.  ÖDEME

6.1.  Hendekjet hizmet bedellerini Abone müşterileri için sözleşmede belirtilen periyotlarda faturalayacaktır. Peşin müşterileri için ise kurye gönderisi teslimi anında hemen faturalanacaktır.

6.2.  Müşteri, Hendekjet’nin keseceği faturaları Abone müşterimiz ise sözleşmede belirtilen vadesi içerisinde ödeyecektir. Peşin müşterilerimiz ise gönderi teslimi anında fatura karşılığı peşin olarak ödeyeceklerdir.

6.3.  Müşteri tarafından gönderilen kurye emtiası bedeli teslim edilecek kişilerce ödenmesi gerekiyor ise, kurye hizmeti ve taşıma bedelinin, emtianın götürüldüğü yerden tahsil edilememesi halinde Müşteri bu bedeli ödemeyi kabul eder.

6.4. Alınan hizmetlere ait gönderilen faturaların web sitemiz üzerinden sanal pos vasıtası ile kredi kartı ile ödenmesi durumunda iptal ve iade yapılmamaktadır.

 7.  DİĞER HUSUSLAR
 

7.1.  Bu sözleşme şartları kurye hizmeti siparişi ile başlar ve kurye hizmeti teslimi ile son bulur.

7.2.  Kurye gönderimini yapan müşteri bu şartları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

7.3. İş bu sözleşmenin tatbikinden doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu sözleşme 7 (Yedi) maddeden ibaret olup sözleşme şartları Taraflarca kabul edilmiştir.

bottom of page